Begroting 2018

Diversiteit

We vinden het belangrijk dat het personeelsbestand van de gemeente een afspiegeling van de maatschappij is. We hebben een allochtonenpool waar werkzoekenden met een niet-westerse achtergrond zich voor kunnen aanmelden. Zij krijgen voorrang bij het solliciteren boven externe kandidaten. Ook bieden we in ieder geval vijf taalstages aan voor vluchtelingen.

De aanpak die we hebben ontwikkeld om, daar waar krimp of groei in de organisatie aan de orde is, tijdig medewerkers naar andere functies te begeleiden, blijven we gebruiken. Daarnaast willen we mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt plaatsen in afspraakbanen.

In het kader van “Kracht on Tour” hebben we met het Ministerie van OCW afspraken gemaakt over het vergroten van genderdiversiteit. We blijven de initiatieven voortzetten die moeten leiden tot een hoger percentage vrouwen op sleutelposities, zoals trainingen over genderdiversiteit en aandacht voor de formulering in de vacatureteksten. Ook vragen we werving- en selectiebureaus nadrukkelijk om vrouwelijke kandidaten te presenteren. We maken dit onderdeel van ons beleid.