Begroting 2018

Verjonging

Vanwege de bijdrage die jongeren leveren aan vernieuwing, staat verjonging van onze organisatie voorop. Ook in de toekomst willen we voldoende gekwalificeerd personeel tot onze beschikking hebben. We willen we nu al meer jongeren aan onze organisatie binden. Daarvoor ontwikkelen we nieuwe vormen, zodat we ze voor een langere periode binnen onze organisatie kunnen houden. We blijven plek bieden voor trainees (10), Werk-leerbanen MBO (6) Stadstalenten (12) en stagiaires (200). Ook het Generatiepact blijven we inzetten om plekken voor jongeren te creëren.