Begroting 2018

Verloopoverzicht reserves 2019-2021

Naam reserve
(bedragen x 1.000 euro)

Saldo
31-12-2018

Prognose mutatie 2019

Saldo
31-12-2019

Prognose mutatie 2020

Saldo
31-12-2020

Prognose mutatie 2021

Saldo
31-12-2021

Algemene Egalisatiereserve (AE

40.478

-1.035

39.443

-3.862

35.581

1.937

37.518

Aandelen Essent NV

1.262

1.262

1.262

1.262

Martiniplaza BV

3.916

3.916

3.916

3.916

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

9.400

Rente egalisatiereserve

1.750

1.750

1.750

1.750

Ten Boer

324

324

324

324

Flankerend beleid

2.739

-2.739

0

0

0

Frictiekosten Reorganisatie

132

-132

0

0

0

Afkoopsommen onderhoud graven

1.335

1.335

1.335

1.335

Geluidsreducerend asfalt

300

-75

225

-75

150

-75

75

Kunst op straat

521

-80

441

-80

361

-80

281

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

1.647

1.647

Bodemsanering

5.225

5.225

5.225

5.225

Extra Beleid

1.617

1.617

1.617

1.617

Forum garage

5.600

600

6.200

6.200

6.200

Groninger Monumentenfonds

932

932

932

932

WarmteStad

60

1

61

1

62

1

63

Bovenwijkse infrastructuur gro

2.106

2.106

2.106

2.106

BR Kapitaallasten

3.310

-2.782

528

64

592

64

656

Grondbank

4.273

4.273

4.273

4.273

Grondzaken

21.881

-7.235

14.646

-7.235

7.411

-3.985

3.426

Parkeren

6.165

751

6.916

1.844

8.760

1.844

10.604

SIF

43.645

-7.787

35.858

-1.558

34.300

-1.000

33.300

Fonds Economische Ontwikkeling

100

-50

50

-50

0

0

BR ESF Subsidie

656

656

656

656

BR Cofin. Investering

151

151

151

151

Esserberg 2014

36

-3

33

-3

30

-3

27

Recreatiegebied Kardinge

535

535

535

535

BSV Paddepoel

11

-8

3

-3

0

0

Egalisatiereserve instellingen

1.018

1.430

2.448

2.114

4.562

2.798

7.360

Egalisatiereserve VSD

500

500

1.000

2.000

3.000

3.000

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

2.321

2.321

Bijdrage MFA de Wijert

800

800

800

800

BR GrESCo aanp.24 geb.

472

-29

443

-29

414

-29

385

Gresco

341

341

341

341

Nieuwbouw VMBO

1.429

-238

1.191

-238

953

-238

715

Onderwijshuisvesting

1.340

18

1.358

18

1.376

18

1.394

Totaal

168.328

-18.893

149.435

-7.092

142.343

1.252

143.595