Begroting 2018

Verloopoverzicht reserves 2018

Omschrijving (bedragen x  1.000 euro)

Begroot
Saldo
31-05-2017

Prognose
2017

Prognose
Saldo
31-12-2017

Begrote toevoeging 2018

Begrote onttrekking 2018

Saldo
31-12-2018

Algemene Egalisatiereserve (AE

48.238

-6.412

41.826

10.354

11.702

40.478

Aandelen Essent NV

1.262

1.262

1.262

Martiniplaza BV

3.916

3.916

3.916

Regio Specifiek Pakket ZZL

9.400

9.400

9.400

Rente egalisatiereserve

1.750

1.750

1.750

Ten Boer

324

324

324

Flankerend beleid

3.351

3.351

612

2.739

Frictiekosten Reorganisatie

6.633

-2.239

4.394

4.262

132

Afkoopsommen onderhoud graven

1.335

1.335

1.335

Geluidsreducerend asfalt

375

375

75

300

Kunst op straat

591

591

70

521

Kunstvoorraad CBK

1.647

1.647

1.647

Bodemsanering

5.225

5.225

125

125

5.225

Extra Beleid

1.480

137

1.617

1.617

Forum garage

4.900

4.900

700

5.600

Groninger Monumentenfonds

932

932

932

WarmteStad

59

59

1

60

Bovenwijkse infrastructuur gro

2.106

2.106

2.106

BR Kapitaallasten

30.655

400

31.055

77

27.822

3.310

Grondbank

4.273

4.273

4.273

Grondzaken

41.116

41.116

224

19.459

21.881

Parkeren

3.880

3.880

2.285

6.165

SIF

27.322

27.322

17.323

1.000

43.645

Fonds Economische Ontwikkeling

155

155

55

100

BR ESF Subsidie

656

656

656

BR Cofin. Investering

767

-592

175

24

151

Esserberg 2014

39

39

3

36

Recreatiegebied Kardinge

547

547

12

535

BSV Paddepoel

19

19

8

11

Egalisatiereserve instellingen

272

272

6.491

5.745

1.018

Egalisatiereserve VSD

500

500

Exploitatierisico Forum

2.321

2.321

2.321

Bijdrage MFA de Wijert

800

800

800

BR GrESCo aanp.24 geb.

501

501

29

472

Gresco

341

341

341

Nieuwbouw VMBO

1.667

1.667

238

1.429

Onderwijshuisvesting

1.797

1.797

18

475

1.340

Totaal

210.652

-8.706

201.946

38.098

71.716

168.328