Begroting 2018

Financiële activa

Begin 2018 heeft de gemeente naar verwachting voor totaal 375 miljoen euro aan financiële activa. Dit betreft als hoofdonderdelen circa 356 miljoen euro aan verstrekte geldleningen en ca. 19 miljoen euro aan kapitaalverstrekkingen (deelnemingen). Bij de verstrekte geldleningen gaat het voornamelijk om de leningen voor Meerstad (203 miljoen euro) en de leningen aan woningcorporaties (105 miljoen euro). Het bedrag aan uitgezette leningen loopt met 9 miljoen euro terug. Dit komt vooral doordat er sinds 2001 aan woningcorporaties geen leningen meer worden verstrekt en er alleen nog aflossing plaats vindt van bestaande leningen. Het totaal van de uitgezette leningen eind 2018 komt daardoor uit op 346 miljoen euro. Het totaal van de financiële activa komt uit op afgerond 365 miljoen euro.