Begroting 2018

Vlottende activa

Investeringen in grondexploitaties gelden in de gemeentelijke verslaglegging als vlottende activa. Het betreft zaken als grondaankopen en infrastructurele werken. In 2018 gaat het naar verwachting om 18 miljoen euro aan investeringen, met daartegenover 18 miljoen euro aan inkomsten.