Begroting 2018

Cultuur

6.1.1 Ruim baan voor talent

Met haar kennis- en cultuurinstellingen, hoogopgeleide bevolking en instroom van jong (internationaal) creatief talent is Groningen een ‘City of Talent’. Wij willen ons de komende cultuurnotaperiode profileren als dé culturele ‘City of Talent’ van Nederland. We blijven werken om het inspirerende klimaat van de stad te behouden en jong talent de kans te bieden zich hier te ontwikkelen. We bouwen verder aan waar we goed in zijn.

Hoe staan we ervoor?

Met Ruim baan voor talent richten we ons op scouting en begeleiding van talent voorafgaand aan het kunstvakonderwijs en op de verdere ontwikkeling van het kunstenaarschap na de kunstvakopleiding.

VRIJDAG biedt een scala aan opleidingsmogelijkheden. Het Haydn Jeugd Strijkorkest De Noorderlingen, Urban House en het Poëziepaleis focussen op talentontwikkeling als voorloper aan de kunstvakopleidingen. Eurosonic biedt Europees talent een podium en presenteert de oogst van het jaar met European Border Breakers Awards (EBBA’s). Noorderslag presenteert Nederlands talent en reikt de Popprijs uit voor bewezen talent.

Voor de BIS-gezelschappen, Noord Nederlands Orkest (NNO), Noord Nederlands Toneel (NNT) en Het Houten Huis, is talentontwikkeling een primaire opdracht: zij bereiden toptalent voor op een positie als (inter)nationaal toonaangevende maker. Club Guy&Roni rekruteert jaarlijks nieuw talent van landelijke dansacademies en aanverwante disciplines zoals theater en muziek, voor hun Poetic Disasters Club, het talentprogramma van Club Guy&Roni.  

Station Noord 2.0, een samenwerkingsverband tussen tien landelijk ondersteunde podiuminstellingen in Noord-Nederland + vier vooropleidingen theater, ontwikkelen een noordelijk talentprogramma voor podiumkunsten. Het samenwerkingsverband wordt met 200.000 euro per jaar ondersteund uit het We the North budget. Het Fonds Podiumkunsten matcht de inzet van de noordelijke overheden voor een bedrag van 200.000 euro per jaar.

We hebben een relatie met het Altonale festival in Hamburg opgebouwd, in interactie tussen instellingen, kunstenaars en overheid. Het festival leent zich om talent uit Groningen te tonen.

Wat willen we bereiken in 2018?

  • We willen broedplaatsen creëren en ondersteunen waar nieuw talent en nieuwe kunstvormen kunnen worden ontwikkeld, en talent en innovatie kunnen worden getoond;
  • We zetten talent in als ambassadeur voor de stad;
  • We willen het unieke karakter van ons cultuuraanbod benutten door in te zetten op een nieuw stadsbreed talentenprogramma.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Op basis van een integrale inventarisatie van verschillende soorten broedplaatsen die wordt afgerond in 2017, bepalen we onze rol als gemeente en gaan we aan de slag met de aanbevelingen uit de inventarisatie;  
  • We zoeken kunstenaars die onze stad als ambassadeur vertegenwoordigen in het kader van onze internationale netwerken. We werken daarbij samen met instellingen en het kunstvakonderwijs. Het Altonale festival in Hamburg is daarvan een voorbeeld;
  • We stimuleren instellingen om tot onderlinge afstemming, afbakening en samenwerking in de keten van talentontwikkeling te komen. Dit doen we op basis van een verkenning die we in 2017 hebben afgerond;
  • We bieden stipendia aan voor jong talent: het Hendrik de Vriesstipendium voor literatuur en beeldende kunst, het Andrea Elkenbracht Fonds voor klassieke en moderne muziek en het George Verbergstipendium voor beeldende kunst. We voegen daar een nieuw stipendium aan toe met als werktitel; stipendium voor Kunst en Maatschappij. Daarnaast benoemen we een stadsdichter en een kinderdichter.