Begroting 2018

Verkeer

Relevante ontwikkelingen

De stad is voor 2018 gereed gemaakt om met de grote projecten te beginnen. We zijn klaar voor de start van het project Verbeteren Spoorzone en gaan we verder met de aanpak van de Zuidelijke ringweg, waar we in 2017 al mee van start gegaan zijn. Onder coördinatie van Groningen Bereikbaar is de afgelopen jaren hard gewerkt om de belangrijke alternatieve routes in de stad gereed te hebben voor de aanvang van de twee grote projecten. Ook tijdens de aanpak blijft Groningen Bereikbaar alles in het werk stellen om de stad bereikbaar te houden met maatregelen die verkeer voorkomen of beter verspreiden over de dag.

De fiets speelt hier ook een belangrijke rol in, niet in de laatste plaats omdat dit tevens ten goede komt aan de gezondheid van onze inwoners (Healthy Ageing). Medewerkers van buiten de stad worden uitgedaagd om de auto te laten staan en op de kortere afstanden naar hun werk in de stad de fiets te pakken. Naast de fietsprojecten die wij in de stad uitvoeren in het kader van onze fietsstrategie wordt daarom ook de nadruk gelegd op de aanleg van snelle fietspaden uit de regio en de aantakking in de stad; projecten die wij samen met de provincie Groningen oppakken. In de stad blijft het aandeel van de fiets overigens onverminderd hoog. Voor de binnenstad heeft dit tot gevolg dat dit veel geparkeerde fietsen oplevert. In 2018 gaan we daarom op zoek naar meer stallingsruimte in de binnenstad. Eerst tijdelijke oplossingen, maar ook wordt er nagedacht over de definitieve situatie.

Verder is 2018 het jaar dat er extra aandacht aan het onderwerp verkeersveiligheid wordt geschonken. Uit alle informatie die over dit onderwerp is verzameld, moet in 2018 de uitvoering van de nieuwe aanpak starten.

Tot slot is van belang voor het daadwerkelijk realiseren van een blijvend goede bereikbaarheid van de stad nu en in de toekomst, dat we een stedelijk fonds opzetten waaruit de noodzakelijke investeringen die hiervoor nodig zijn, kunnen worden gefinancierd.