Begroting 2018

Beheerplan openbare ruimte Groningen

Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG)

Het onderhoud en beheer van verhardingen, verkeersvoorzieningen, groen, speelvoorzieningen, bruggen, beschoeiingen, tunnels en viaducten voeren we uit volgens de in de BORG-systematiek (Beheer Openbare Ruimte Groningen) vastgestelde kwaliteitsdoelen. Voor 2018 is dat niveau ‘hoog’ in de binnenstad en het Noorderplantsoen en ‘matig’ in de woonwijken.

In de jaarlijkse borgschouw beoordelen we samen met burgers of we onze doelen halen. In 2018 streven we er opnieuw naar de vastgestelde BORG-kwaliteitsdoelen te realiseren en een goed en veilig gebruik van voorzieningen in de openbare ruimte blijvend mogelijk te maken, onder andere door de uitvoering van alle noodzakelijke groot onderhoud en vervangingen. Daarnaast zorgen we voor een goed functionerend water- en rioleringssysteem dat respect heeft voor mens, dier en milieu, zoals vastgesteld in het Groninger Water- en Rioleringsplan (GWRP) 2014-2018.