Begroting 2018

Mobiliteit, ontwikkeling van medewerkers en diversiteit van onze organisatie

Onder het motto “Vernieuwen en versnellen” anticiperen wij de komende jaren op thema’s als mobiliteit, ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden, verjonging van de organisatie en diversiteit. Dit doen we om flexibel en wendbaar te zijn.  
We hebben vier ontwikkellijnen voor onze organisatie die in een doorlopend proces de externe en interne opgaven met elkaar verbinden:

  1. Van buiten naar binnen: als organisatie weten we voldoende hoe de buitenwereld verandert en hoe we dat dusdanig concreet kunnen maken om er mee aan de slag te gaan
  2. Innovatieve werkwijzen en processen: we zijn innovatief genoeg om onze werkwijzen en processen op veranderingen aan te passen
  3. Persoonlijk leiderschap: we rusten medewerkers toe zodat zij persoonlijk leiderschap laten zien en in kunnen spelen op veranderingen in werk, rol en loopbaan
  4. Effectieve organisatie: we komen tot een bijpassende, adaptieve wijze van organiseren, samenwerken en (be)sturen.