Begroting 2018

Verkeer

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR OV bureau

Relevante beleidsinformatie

Het openbaar belang van het OV-bureau is het vormgeven van het openbaar vervoer en het aansturen van de vervoerders in het openbaar vervoer. Wij nemen samen met de provincies Groningen en Drenthe deel aan het OV-bureau.

Beleidsrisico

Er zijn geen specifieke risico’s.