Begroting 2018

Verkeer

7.2.2 Stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer

Ons doel is: Alle wijken en belangrijke stedelijke functies zijn bereikbaar met OV. Bij stedelijke bereikbaarheid openbaar vervoer gaat het over reizen die (deels of volledig) met het openbaar vervoer worden gedaan met herkomst en/of bestemming buiten de zes dynamo's in de gemeente Groningen. Bestemmingen zijn bijvoorbeeld scholen en winkelcentra. Bij een deel van deze reizen is de eigen woning de herkomst of bestemming. Een deel van deze reizen wordt soms deels en soms volledig met het hoogwaardige openbaar vervoer gemaakt. Voor- of natransport is vaak lopen, fietsen, met de auto of ander openbaar vervoer.

Het OV-bureau Groningen-Drenthe stelt elk jaar de dienstregeling voor het volgende jaar vast. De gekozen dienstregeling en (de kwaliteit van) de infrastructuur bepalen voor een belangrijk deel de waardering voor de stedelijke bereikbaarheid met het openbaar vervoer.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Waardering openbaar vervoer op buurtniveau

- (83% (zeer) tevreden in 2014)

84% (zeer) tevreden

>75% (zeer) tevreden

>84% (zeer) tevreden

Hoe staan we ervoor?

Ook het gebruik van de niet-HOV-buslijnen stijgt. In de wijkenquête 2016 hebben is gevraagd naar de tevredenheid van het openbaar vervoer in de wijk  waar de betreffende Stadjers wonen. De wijken waar  percentage Stadjers tevreden of zeer tevreden zijn het hoogste is, zijn:

  • Professorenbuurt (94% van de bewoners is tevreden of zeer tevreden);
  • Lewenborg (93%);
  • Corpus den Hoorn (92%);
  • Hoornsemeer (92%).

De wijken waar percentage Stadjers tevreden of zeer tevreden zijn het laagst is, zijn:

  • Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg (43% van de bewoners is tevreden of zeer tevreden);
  • Nieuw-Oost (De Hunze, Van Starkenborgh, Zilvermeer, Ruischerwaard, 53%);
  • Dorpen-Oost (onder andere Ruischerbrug, Engelbert, Middelbert en Driebond, 60%);
  • Nieuw West (onder andere Gravenburg, Reitdiep en De Held, 68%).

Per december 2016 is met Q-Link 6 al het openbaar vervoer verbeterd in Nieuw-Oost (Ruischerwaard), Dorpen-Oost (Ruischerbrug) en Oosterhoogebrug-Ulgersmaborg. Per december 2017 zijn er verbeteringen voorzien in Nieuw-Oost (De Hunze, Van Starkenborgh, met lijn 65 verhogen in frequentie), Dorpen-Oost (Engelbert, Middelbert, met Q-Link 5). Bij drie van de vier slecht scorende wijken is of wordt het openbaar vervoer dus verbeterd. Voor Nieuw West zijn er in de dienstregeling 2018 nog geen verbeteringen opgenomen. Bij ingebruikname van de Noord-Zuidroute is het de ambitie om via de Noord-Zuidroute een hoogwaardige openbaar vervoerverbinding te laten rijden die de openbaar vervoerbediening van Nieuw West fors verbeterd.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat niet alleen de dynamo's uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn, maar ook dat andere gebieden uitstekend met het openbaar vervoer bereikbaar zijn. Een belangrijke graadmeter hiervoor is de jaarlijks te houden enquête op wijk- en buurtniveau die de waardering van het openbaar vervoer per wijk en buurt aangeeft. Mede op basis van de uitkomsten van deze enquête in 2017 en heldere geformuleerde ambities in een op te stellen strategie/visie op het openbaar vervoer willen we in 2018 sturen op verbeteringen. Ook zijn we in 2018 bezig met planvorming en participatie voor de aanleg van station Hoogkerk.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Mede op basis van geformuleerde ambities in een op te stellen strategie/visie op het openbaar vervoer  sturen op verbeteringen voor het openbaar vervoer in buurten met een lage waardering van het openbaar vervoer;
  •  Verder verkennen mogelijkheden en draagvlak station Hoogkerk. Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken.