Begroting 2018

Verkeer

7.1.4 Fietsparkeren op maat

Ons doel is dat we met goede stallingen de kwaliteit van de openbare ruimte en de bereikbaarheid van voorzieningen willen verbeteren. Bij het fietsparkeren in de binnenstad maken we duidelijke keuzes die aansluiten bij de stallingsbehoefte van bezoekers en werknemers. Voor kort stallen bieden we flexibele oplossingen en voor middellang stallen vaste voorzieningen in de openbare ruimte. Voor fietsers die hun fiets langer willen stallen, bieden we inpandige of ondergrondse fietsenstallingen aan. Ook bij openbaar vervoer (OV) knooppunten (stations en P+R-terreinen) bieden we voldoende en kwalitatief hoogwaardige stallingsmogelijkheden aan. Ook kunnen reizigers op alle OV-knooppunten OV-fietsen huren.

Om het fietsparkeren in de oude stadswijken rond de binnenstad te verbeteren, maken we afspraken met ontwikkelaars. We willen het fietsparkeren hier zoveel mogelijk inpandig of op eigen terrein oplossen. En alleen als dit niet mogelijk blijkt, zoeken we wijkgerichte maatwerkoplossingen in de openbare ruimte.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
2017

Beoogd
 2018

Stallingscapaciteit fietsenstallingen

Binnenstad

1.230

1.230

1.230

2.230

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Hoofdstation

9.500

9.900

9.900

9.900

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Europapark

700

700

700

700

Stallingscapaciteit fietsenstallingen Groningen Noord

272

272

456

512

Tevredenheidscijfer fietsenstallingen

6,7

6,8

7,0

7,1

Hoe staan we ervoor?

Stadjers willen overal met de fiets kunnen komen en goede stallingsmogelijkheden zijn daarbij onmisbaar. Op dit moment beschikken we in totaal over 13 fietsenstallingen: vier in de binnenstad en negen bij openbaar vervoerknooppunten.

Wat willen we bereiken in 2018?

Het aantal stallingen bij openbaar vervoerknooppunten en in de binnenstad willen we verder uitbreiden. We leggen fietsenstallingen aan op het nieuwe P+R-terrein Meerstad en in de binnenstad. In de binnenstad gaan we op zoek naar meer stallingsruimte in de openbare ruimte en verkennen we de mogelijkheden voor één of meer inpandige/ ondergrondse fietsenstallingen. Eind 2018 nemen we ook de nieuwe fietsenstalling Nieuwe Markt, onder het Groninger Forum, in gebruik.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Aanleggen van een fietsenstalling op P+R Meerstad;
  • Uitbreiden stallingscapaciteit op station Groningen Noord;
  • Centrum: Zie hier ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken Centrum   
  • Aanleggen extra stallingsruimte in de binnenstad, zowel in de openbare ruimte als in inpandige/ ondergrondse fietsenstallingen;
  • In gebruik nemen van de nieuwe en moderne ondergrondse fietsenstalling Nieuwe Markt (onder het Groninger Forum).