Begroting 2018

Verkeer

7.1.3 Ruimte voor de fiets

Ons doel is dat de fiets meer fysieke ruimte krijgt, zo nodig via alternatieve routes. Op veel plekken in de stad zien we het steeds drukker worden met fietsers. Om deze groei op te kunnen vangen, verbeteren we ons fietsnetwerk en maken we nieuwe Slimme Routes. Op verscheidene locaties geven we de fiets letterlijk meer ruimte, op andere punten kiezen we voor slimme alternatieven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal Slimme Routes in de gemeente Groningen

2

2

3

5

Toegevoegde stallingscapaciteit op straat in de binnenstad

40

0

500

500

Hoe staan we ervoor?

Sinds de zomer van 2013 organiseren we jaarlijks de Slimme Route-campagne om eerstejaars studenten te wijzen op twee alternatieve fietsroutes naar Zernike Campus. Inmiddels is ook een aantal knelpunten opgelost. Zo zijn de fietsoversteek Pleiadenlaan en Eikenlaan veiliger gemaakt, is de Bessemoerstraat ingericht als fietsstraat en is het fietspad in Park Selwerd verbreed naar 4 meter. Momenteel is meer dan de helft van alle gemeentelijke verkeerslichten (26 van de 43) voorzien van slimme technieken zoals wachttijdvoorspellers, regensensoren en voorsignalering.

Wat willen we bereiken in 2018?

Ter vergroting van de verkeersveiligheid en het fietscomfort gaan we door met de aanleg van aparte fietsvoorzieningen langs de Diepenring. Achterliggende gedachte is dat we de Diepenring ook als verdeelring voor de fiets willen gebruiken om de binnenstad te ontzien en fietsers een snellere route te bieden. Om het fietsgebruik te stimuleren willen we meer verkeerslichten fietsvriendelijker maken. Ten slotte trekken we de Slimme Route Jaagpad door naar het Hoofdstation en gaan we drie nieuwe Slimme Routes, die naar Ten Boer en Haren en de Slimme Route Diepenring, en de 'fastlane' naar Meerstad promoten.

Wat gaan we hiervoor doen?

 Oude wijken: Zie hier ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken Oude wijken

  • Start met de planontwikkeling Korreweg fietsstraat in overleg gebied en bewoners.