Begroting 2018

Verkeer

7.1.2 Een samenhangend fietsnetwerk

Ons doel is dat fietsers overal snel, comfortabel en veilig kunnen komen. Goede fietsverbindingen naar openbaar vervoer knooppunten, belangrijke economische trekkers (dynamo's) en de regio zijn belangrijk. In ons fietsnetwerk onderscheiden we het hoofdnetwerk, gericht op de snelle en doorgaande fietser, en het basisnetwerk, ontsluitend en fijnmazig. We zorgen voor de samenhang van ons fietsnetwerk op twee manieren. In de eerste plaats kijken we in samenhang en naar fietsverbindingen. We benaderen niet elk fietspad apart, maar richten ons op het fietsnetwerk van deur tot deur. Ten tweede benaderen we de fiets als onderdeel van de totale vervoersketen, omdat niet iedere reis zich helemaal voor het gebruik van de fiets leent. Daarom proberen wij de fiets in te zetten om het laatste gedeelte van de reis mee af te leggen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

Aantal OV-fietsverhuurlocaties bij stations en P+R-terreinen

3

6

7

7

Aantal aangelegde ontbrekende schakels

2

0

3

2

Aantal Fietsroutes Plus (verbinding met de regio)

2

2,5

3

3

Aantal verkeerslichten met slimme techniek

21

26

25

28

Aantal ontbrekende schakels in het fietsnetwerk

12

12

9

7

Hoe staan we ervoor?

In onze fietsstrategie hebben we het hoofdfietsnetwerk gedefinieerd, waarbij alle omliggende dorpen aangesloten zijn op het fietsnetwerk van en naar de stad Groningen. De Fietsroutes Plus naar Zuidhorn en Bedum zijn inmiddels gereed, een groot gedeelte van de Fietsroute Plus naar Ten Boer via de Stadsweg is inmiddels ook aangelegd.

Wat willen we bereiken in 2018?

Om het stedelijke en regionale hoofdfietsnetwerk verder te completeren willen we een aantal ontbrekende schakels realiseren. Het gaat om drie nieuwe Fietsroutes Plus, namelijk die naar Winsum, Leek en Haren, maar ook om een nieuwe stedelijke fietsverbinding langs de spoorlijn Groningen-Sauwerd. Daarnaast leggen we een fietsbrug aan over het Eemskanaal en starten we met de planvorming voor een Fietssnelweg Assen-Groningen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  •  Aanleggen fietspad parallel aan de spoorlijn Groningen-Sauwerd tussen ACM-fietsbrug en de Walfridusbrug; . Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Aanleggen Fietsroute Plus Groningen-Haren langs de Helperzoom. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Planvorming voor de aanleg van de fietsbrug Eemskanaal. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Planvorming voor de Fietsroutes Plus Groningen-Winsum en Groningen-Leek. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  Planvorming voor de Fietssnelweg Assen-Groningen langs het Noord-Willemskanaal. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid;
  •  / Planvorming voor de fietstunnel ter hoogte van de Papiermolen. Zie ook de paragraaf Duurzaamheid en de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken Oost;

 Oost: Zie hier ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken Oost   

  • Verbreden bestaand fietspad A7 - Lintdal Engelbert