Begroting 2018

Verkeer

7.1.1 De fiets eerst

Ons doel is dat de fiets voorop staat. De fiets is in de stad het belangrijkste vervoermiddel. Bij het inpassen van nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen denken we daarom vanaf het begin vanuit de fiets. Bij iedere stedelijke ontwikkeling nemen we de fiets mee door het maken van een Fiets Effect Analyse (FEA).

Maar de fiets is niet alleen bij nieuwe ontwikkelingen van belang, het gaat er ook om dat het bestaande fietsnetwerk veilig is en goed wordt onderhouden. En net zo belangrijk: verkeerseducatie voor kinderen, ouderen en andere kwetsbare verkeersdeelnemers.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
2017

Beoogd
 2018

Aantal fiets effect analyses (FEA)

-

10

15

15

Hoe staan we ervoor?

In onze fietsstrategie is bepaald dat we bij iedere nieuwe ruimtelijke ontwikkeling een Fiets Effect Analyse (FEA) maken en dat het beheer en onderhoud van bestaande fietsvoorzieningen op orde is. Verder houden we bij de aanleg van fietsvoorzieningen rekening met de nieuwste richtlijnen qua breedte, boogstralen, en verder.  

Wat willen we bereiken in 2018?

Bij iedere nieuwe ontwikkeling zorgen we er vroegtijdig voor dat de fiets integraal wordt meegenomen. En dat het ontwerp voldoet aan de nieuwste richtlijnen. Daarnaast willen we meer stallingsvoorzieningen in de binnenstad aanbieden en het serviceniveau en de aantrekkelijkheid van de stallingsvoorzieningen verbeteren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Beoordelen effect op fiets in verschillende projecten (FEA's);
  • Monitoren beheerafspraken (zoals onderhoud, gladheid, vergevingsgezind fietspad, enzovoort).