Begroting 2018

Stadhuis en Stadjer

Relevante ontwikkelingen

In 2018 werken we verder aan de invoering van I-burgerzaken in met als doel onze dienstverlening aan de burgers verder te digitaliseren. Bij het Klant Contact Centrum (KCC) werken we aan de zaakgerichte dienstverlening. We doen mee aan een aantal landelijke pilots in het kader van de Digitale Agenda 2020 (landelijk programma vanuit de Vereniging Nederlandse Gemeenten rondom standaardisering en collectivisering). Verder meten en vergelijken we onze prestaties op dienstverlening door deelname aan "Vensters op Dienstverlening", de benchmark voor gemeenten op het gebied van dienstverlening. Begin 2018 start het Noordelijk Belastingkantoor met zijn werkzaamheden voor de gemeente en de drie noordelijke waterschappen.

Op het gebied van communicatie gaat onze aandacht uit naar de veranderingen die de netwerksamenleving met zich mee brengt. We streven naar een optimale online dialoog met de stad (via de sociale mediakanalen) en werken aan gebiedsgericht communiceren.