Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

Bijdrage(n) verbonden partijen

GR Meerschap

Relevante beleidsinformatie

Met de Gemeenschappelijke regeling Meerschap Paterswolde behartigen we de belangen van recreatie, landschapsverzorging en natuurbescherming in het gebied. Dit doen we samen met de gemeenten Haren en Tynaarlo.

Beleidsrisico

Geen.

GR Afvalbeheer regio centraal Groningen (ARCG)

Relevante beleidsinformatie

Door participatie in de gemeenschappelijke regeling ARCG willen we regie hebben op het op milieu-hygiënisch verantwoorde wijze verwerken van (afval)stoffen afkomstig uit de stad én de gemeenten in de regio.

Beleidsrisico

In 2016 is er een risicoanalyse gemaakt. Op basis daarvan zijn de hiervoor beschikbare reserves naar beneden bijgesteld.