Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

Relevante ontwikkelingen

In 2018 richten we ons op een verdere toename van de afvalscheiding en een vermindering van de hoeveelheid zwerfafval en het aantal bij plaatsingen bij ondergrondse containers. We doen dit door een verdere afstemming van de afvalvoorzieningen op de verschillende doelgroepen en door het voeren van een gerichte communicatiecampagne.
Daarnaast worden de gele stenen in de binnenstad geleidelijk steeds gladder. We stellen daarom voor om in 2018 een begin te maken met de vervanging van deze stenen door nieuwe gele stenen die voldoende stroef blijven.