Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

Relevante ontwikkelingen

Het gaat goed met de Groningse economie. Het aantal banen groeit, het aantal vestigingen neemt toe en steeds meer mensen vinden werk. De economische groei van de stad zet verder door en ook de vooruitzichten voor 2018 zijn gunstig. De innovatieve ontwikkelingen gaan snel en om verder te groeien en als Next City voorop te lopen, zullen we moeten blijven investeren in de Noordelijke economie.

Gemeente Groningen

2013

2014

2015

2016

Toename in 2016 in aantal

Aantal banen

131.644

131.153

132.283

134.235

1.952

Ontwikkeling in %

-2.1%

-0.4%

0.9%

1.5%

-

Ontwikkeling vestigingen

15.741

15.749

16.204

16.726

522

Ontwikkeling in %

-0.2%

0.1%

2.9%

3.2%

-

We zien een steeds grotere samenhang tussen stad en regio. De stad groeit terwijl de regio krimpt en steeds meer mensen zijn daardoor (ook economisch gezien) aangewezen op de stad Groningen. Door regionale partners, netwerken uit het bedrijfsleven en het onderwijs op verschillende niveaus te stimuleren en bij elkaar te brengen ondersteunen we in Groningen Kennisstad de ontwikkeling van kennis en talent. We zorgen ervoor dat innovatieve processen tot bloei komen en binden talent aan onze stad. Ook zorgen we voor de juiste samenwerkingsverbanden en voor een gemeenschappelijke lobby richting Den Haag en Brussel, zodat we Noord-Nederland op de (internationale) kaart te zetten en eerder in aanmerking komen voor subsidies.

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en het MBO dragen we met de Economische Agenda bij aan het versterken van de economie in de stad en ommeland. Het economisch programma G-Kwadraat 2015-2019 stimuleert de economische ontwikkeling door voor initiatieven vanuit de markt middelen als cofinanciering in te zetten. Dit doen we via onze deelprogramma's Groningen Kennisstad, Groningen Bedrijvige Stad en Groningen Aantrekkelijke Stad en door samenwerking te bevorderen, innovatie te stimuleren en Groningen te profileren. We streven naar een zo hoog mogelijke cofinancieringsfactor (in 2016: 1:14) en met nu 134.235 banen (peildatum april 2016) stimuleren we de verdere ontwikkeling van werkgelegenheid in 2018. We verwachten daarmee niet alleen onze hoofddoelstelling uit G-Kwadraat van 135.000 banen in 2018 te realiseren, maar daarbij ook nog een deel van onze extra ambitie.

Binnen Groningen Bedrijvige Stad blijven we bedrijvigheid faciliteren en stimuleren. Met Groningen Digital City profileren we ons als stad en zorgen we voor een steviger fundament voor de IT-sector. We faciliteren het startup en scale-up klimaat, zodat in Groningen de meest geschikte voedingsbodem aanwezig is om een eigen bedrijf te starten. Mede door het ondersteunen van initiatieven zoals de Groningen Retail Academy stimuleren we verbinding en vernieuwing, en via het Fonds, de Koepel en de bedrijventerreinverenigingen stimuleren we bedrijven om met initiatieven te komen die de economie van de stad versterken.

We vergroten de aantrekkelijkheid van de stad voor bedrijven en bezoekers binnen het deelprogramma Groningen Aantrekkelijke Stad. Via onder andere het Fonds hebben bedrijven zo toegang tot financiële middelen om ontwikkelingen van de grond te krijgen en het vestigingsklimaat te optimaliseren. Ons accountmanagement speelt hierin een cruciale rol. We zijn goed in gesprek met de sector over hoe om te gaan met nieuwe trends en ontwikkelingen en weten daarop steeds beter in te spelen met e-commerce en retail inspiratiesessies. Verder zien we een aantrekkende vastgoedmarkt en meer vestigingswensen van ondernemers. We zetten erop in bedrijven voor onze regio te acquireren die ons profiel verder aanvullen. Samen met ondernemers investeren we in onze werklocaties en dit geldt ook voor onze binnenstad. Door nieuwe (winkel) concepten aan te trekken versterken we de beleving en dit wordt aangevuld met interessante evenementen en activiteiten, waardoor mensen langer in onze stad verblijven en we ons vestigingsklimaat nog verder versterken.