Begroting 2018

Werk en inkomen

Bijdrage(n) verbonden partijen

Thermiek BV

Relevante beleidsinformatie

Het doel is re-integratie van personen met een achterstand op de arbeidsmarkt of arbeidsbeperking door een arbeidscontract. De werknemers worden gedetacheerd in de markt- en overheidssector. De doelgroep betreft mensen die voorheen vielen onder de wet sociale werkvoorziening, de wet werk en bijstand en de Participatiewet.

Beleidsrisico

Geen.

Stichting WeerWerk Groningen

Relevante beleidsinformatie

Het doel is het aanbieden van re-integratievoorzieningen aan personen die onder de doelgroep van de WWB vielen. Deze zogeheten ‘gesubsidieerde arbeid’ is inmiddels afgebouwd (raadsbesluit 30 november 2011). Op dit moment is er een nog een aantal seniorenbanen dat de komende jaren verder terugloopt. Van nieuwe instroom is geen sprake meer. Verder zijn er nog een tweetal medewerkers in dienst vanuit het 200banenplan. In een later stadium (na 2019) is besluitvorming nodig over hoe verder te gaan met het stichtingsmodel.

Beleidsrisico

Geen.