Begroting 2018

Stadhuis en Stadjer

11.1.4 Belastingen

Als gemeente leggen we de gemeentelijke belastingaanslagen op, innen we de belastingaanslagen en handelen we eventuele bezwaarschriften tegen de aanslagen af. We doen dit ook voor Ten Boer, Delfzijl, Appingedam en Loppersum. Hierbij werken we volgens de wettelijke betrouwbaarheids- en kwaliteitsnormen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting

 2017

Beoogd
 2018

% realisatie belastingopbrengst

99,5%

100%

100%

100%

% bezwaarschriften afgedaan binnen gestelde termijn

97%

96%

100%

100%

Oordeel Waarderingskamer op basis van audit

Goed

Goed

Goed

Goed

Aantal particuliere woningbezitters dat WOZ-wijzigingen voor eigen pand doorgeven

-

-

25%

5%

Hoe staan we ervoor?

Alle particuliere woningeigenaren in de stad krijgen voorafgaand aan de verzending van de WOZ-beschikkingen in 2018 weer de mogelijkheid vooraf zelf de voorlopige WOZ-waarde te controleren (interactieve WOZ). Hiermee maken we een betere dienstverlening en een vorm van selfservice mogelijk.

Wat willen we bereiken in 2018?

Begin 2018 start het Noordelijk Belastingkantoor met zijn werkzaamheden voor de gemeente en de drie noordelijke waterschappen. Er worden dan voor het eerst gecombineerde aanslagbiljetten voor de gemeentelijke en de waterschapsbelasting verstuurd.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Berekenen, opleggen en innen gemeentelijke belastingen;
  • Afhandelen bezwaarschriften gemeentelijke belastingen;
  • Continueren interactieve Waardering Onroerende Zaken (WOZ);
  • Start Noordelijk Belastingkantoor.