Begroting 2018

Veiligheid

10.1.6 Radicalisering en Jihadisme

Extremisme is een bedreiging van de nationale en lokale veiligheid en rechtsorde. We kunnen te maken krijgen met uitreizigers, terugkeerders, geradicaliseerde inwoners, terroristische incidenten, opsporingsonderzoek naar terrorisme of arrestaties van terrorismeverdachten. Dit vereist samenwerking tussen bestuurlijke en strafrechtelijke partijen: gemeente, politie en justitie.


Hoe staan we ervoor?

Sinds 2015 hebben we een gecoördineerde aanpak van radicalisering in onze regio ontwikkeld. We beschikken over een handelingskader aanpak Radicalisering. Dit handelingskader is in het Regionaal Bestuurlijk Politie Overleg (drie noordelijke provincies) omarmd. Op basis van deze uitgangspunten is in 2016 voor de stad Groningen beleid vastgesteld. Dit beleid richt zich op het versterken van het netwerk, het vergroten van kennis en kunde en het ontwikkelen van een persoonsgebonden aanpak.

Wat willen we bereiken in 2018?

  • Wegnemen van de voedingsbodem voor radicalisering;
  • Bestrijding en verzwakken van extremisme;
  • Het vergroten van bewustwording bij professionals, sleutelpersonen en relevante organisaties.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Het blijven aanbieden van trainingen 'Signaleren radicalisering' en vergroten van de weerbaarheid;
  • Het werken via een casustafel op basis van convenant Persoonsgerichte Aanpak Voorkoming radicalisering en extremisme (conform richtlijn NCTV).