Begroting 2018

Veiligheid

10.1.5 Veilig ondernemen

In een aantrekkelijk ondernemersklimaat is veilig ondernemen vanzelfsprekend. Veilig ondernemen benaderen we breed. We hechten aan een binnenstad en bedrijventerreinen waar het schoon, heel en veilig is. Winkeldiefstal springt het meest in het oog, waarbij getroffenen vaak geen aangifte doen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal aangiften door ondernemers van inbraken in kantoor-/bedrijfspanden en winkels

476

-

475

475

Hoe staan we ervoor?

Het servicepunt detailhandel is aanspreekpunt voor ondernemers in de binnenstad. Stichting Beveiliging Bedrijfsomgeving Groningen (BBOG) richt zich op (de ondernemers op) de bedrijventerreinen.

Wat willen we bereiken in 2018?

In samenwerking met GCC (Groningen City Club), BBOG en servicepunt detailhandel aandacht genereren voor veilig ondernemen en winkelgebieden die schoon, heel en veilig zijn.

Wat gaan we hiervoor doen?

Er is een nieuwe richting ingezet met betrekking tot veilig ondernemen; net als in 2016 en2017 worden themagericht en op aanvraag een aantal activiteiten georganiseerd.

  • Training winkeldiefstal-preventie, tijdens de Week van de Veiligheid;
  • Aandacht op het onderwerp “onderlinge alarmering”, de introductie van de veiligheidsapp voor ondernemers;
  • Verkiezing Schoonste Winkelgebied van Groningen in de wijkwinkelcentra en binnenstad van Groningen in het kader van Schoon, heel, veilig;

Verder zal het onderwerp veiligheid gedurende het jaar terugkomen in de structurele overleggen met ondernemers, in de nieuwsbrieven en op momenten dat er specifieke projecten worden opgestart die de algehele veiligheid van ondernemers en consumenten ten goede komen.
De jaarlijkse schouw met stadsbeheer in relatie tot algehele onderhoud, obstakels en veiligheid geeft vaak input voor vraaggerichte nieuwe projecten.