Begroting 2018

Veiligheid

10.1.3 Toezicht en handhaving in de openbare ruimte

Met toezicht en handhaving bevorderen we dat mensen regels naleven. De politie kijkt vooral naar de openbare orde en veiligheid, wij richten ons op de leefbaarheid en de lichtere veiligheidsproblematiek. Daartoe zijn wij zichtbaar, herkenbaar en aanspreekbaar aanwezig in de wijk. Wij functioneren als gastheer, maar als mensen de regels overtreden, treden wij stevig op. Wij hebben samenwerkingsafspraken met de politie over een samenhangende en gebiedsgerichte aanpak.

Het aantal evenementen in onze stad groeit. Veel evenementen keren jaarlijks terug. Wedstrijden van FC Groningen trekken tweewekelijks duizenden bezoekers naar de Euroborg. Een bruisende (evenementen)stad kan niet zonder aandacht voor veiligheid, zowel in de voorbereiding als tijdens een evenement. Bij complexe evenementen, zoals Koningsdag en risicowedstrijden, maken we een veiligheidsplan op maat.

Hoe staan we ervoor?

Onze Buitengewoon Opsporingsambtenaren (Boa’s) zijn actief in de drie stadsdelen Noord, Centrum en Zuid ter voorkoming van overlast en kleine ergernissen. Hiertoe werken wij samen met de politie. Daarnaast continueren wij onze inzet voor de handhaving op koopzondagen en het toezicht tijdens warme dagen in het Noorderplantsoen. We zetten gemeentelijke toezichthouders in bij (grootschalige) evenementen en bij voetbalwedstrijden van FC Groningen. Wij blijven investeren in kennis, houding en gedrag van onze Boa’s en toezichthouders. Dit draagt bij aan de goede uitvoering van onze handhaving.

Wij hebben een biketeam geïntroduceerd bij Stadstoezicht. Deze handhavers rijden op mountainbikes door onze stad. Met het biketeam hebben we een professioneel team dat zich snel en meer wendbaar door de stad kan verplaatsen, met name in de binnenstad en enkele buitenwijken zoals Beijum en Lewenborg. Zij kunnen snel collega's ondersteunen en zijn goed aanspreekbaar is voor de burgers. Dit past binnen de uitstraling van Stadstoezicht.

In nauwe samenwerking met de politie dragen wij bij aan het project om de overlast op de Gele loper aan te pakken. Dit doen wij enerzijds met de inzet van ons biketeam en anderzijds door cameratoezicht.  Daarnaast dragen wij in het stadsdeel Noord met toezicht en handhaving bij aan de aanpak van jeugdgroepen.

Ten slotte bereiden wij de implementatie van een nieuw registratiesysteem voor onze Boa’s voor. Met dit systeem zetten wij ons binnen de beschikbare capaciteit maximaal in om onze handhaving meer risico- en datagestuurd uit te voeren. In de loop van 2018 zullen wij dit afronden.

Wat willen we bereiken in 2018?

In navolging van onze inzet bij het Gele loper project en de bijdrage aan de aanpak van jeugdgroepen willen wij in 2018 onze toezicht en handhaving meer projectmatig inzetten. Onze inzet wordt daarmee meer bepaald vanuit de Regiegroepen Veiligheid en de wijkteams van Stadsbeheer (leefbaarheid). Daarnaast willen wij binnen de beschikbare capaciteit investeren in risico- en data-gestuurd handhaven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Implementatie van een nieuw registratiesysteem voor Boa’s t.b.v. meer risico- en data-gestuurde inzet;
  •  Uitvoeren toezicht- en handhavingstaken, onder andere bij evenementen, op basis van het handhavingsprogramma 2018.