Begroting 2018

Kwaliteit van de leefomgeving

9.1.6 Begraven

We willen kwalitatief goede en betaalbare begraafplaatsen met voldoende capaciteit en keuzevrijheid. We hebben een wettelijke taak in het verwerken van aangiftes van overlijdens en in het faciliteren van begrafenissen. Daarnaast verzorgen we uitvaarten van overledenen wanneer niemand anders daarin kan voorzien. We koesteren onze begraafplaatsen die door hun parkachtige inrichting vaak ook cultuurhistorische rustpunten zijn in de drukte van het stedelijk leven.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

% van de begraafplaatsen dat voldoet aan de beoogde beeldkwaliteit

-

90%

90%

90%

Hoe staan we ervoor?

We weten de beoogde onderhoudskwaliteit op begraafplaatsen te realiseren. We baseren ons daarbij op zowel de Beheer Openbare Ruimte Groningen (BORG) doelstellingen als de doelen uit de structuurvisie over kwaliteit. Ook komen we onze wettelijke verplichtingen na in het verwerken van overlijdensaangiftes. In 2016 ging het om 2127 aangiftes. We werken aan een verdere automatisering van deze aangiftes. In de afgelopen jaren is het aantal uitvaarten op gemeentekosten gedaald, in 2016 hebben er nog 53 van deze uitvaarten plaatsgevonden. Het waarborgen van de begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven, hebben we administratief voorbereid.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen in 2018 de onderhoudskwaliteit van de begraafplaatsen op peil houden, door een gerichte inzet van de personele capaciteit. Alle overlijdensaangiftes verwerken we zo efficiënt mogelijk en we realiseren voldoende begraafcapaciteit voor de toekomst door het ruimen van graven.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Verwerken aangiftes van overlijden;
  • Begraafplaatsen beheren;
  • Begrafenissen faciliteren;
  • Uitvoeren van uitvaarten op gemeentekosten;
  • Ruimen van graven.