Begroting 2018

Onderwijs

3.2.2 Leerlingenvervoer

We willen in Groningen dat alle kinderen naar school kunnen komen. Het aanbieden van leerlingenvervoer voor kinderen die vanwege bijzondere omstandigheden niet zelfstandig naar school kunnen reizen, is een van de wettelijke onderwijstaken van de gemeente.

Hoe staan we ervoor?

In het schooljaar 2015-2016 maakten 541 leerlingen gebruik van het leerlingenvervoer. Dit is een stijging ten opzichte van schooljaar 2014-2015; toen maakten 508 kinderen gebruik van de regeling. Met deze stijging ligt het aantal weer op hetzelfde niveau als schooljaar 2013-2014; toen maakten 539 leerlingen gebruik van leerlingenvervoer.

Wat willen we bereiken in 2018?

Ouders van leerlingen die vanwege bijzondere omstandigheden zoals handicap of afstand niet zelfstandig naar school kunnen reizen worden ondersteund in het vervoer zodat de leerlingen onderwijs kunnen volgen.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • We zorgen voor vervoer naar de dichtstbijzijnde school die voor de leerling toegankelijk is. We stimuleren de ouderbetrokkenheid bij de schoolgang van de kinderen door eigen vervoer te vergoeden in plaats van taxivervoer voor zover dit mogelijk is. Ook maken we de afweging of openbaar vervoer, al dan niet met begeleiding, tot de mogelijkheden behoort. De gemeentelijke verordening Leerlingenvervoer is hierbij kaderstellend;
  • Vanaf 1 augustus 2018 is Leerlingenvervoer onderdeel van het Publiek Vervoer. De verordening wordt hieraan aangepast.