Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups

De economie verandert; het aandeel kleine bedrijven en zpp-ers in de totale werkgelegenheid is gegroeid. Werken kun je tegenwoordig overal; vanuit huis, in je wijk in de koffiecorner, op kantoor of in een oude fabriekshal. Bovendien is het gemakkelijk om voor jezelf te beginnen. Werkende mensen  zorgen voor een bepaalde dynamiek en vergroten de leefbaarheid van gebieden. Groningen staat bovendien bekend als innovatieve stad, waar je als start-up je ideeën, kennis en expertise, als je wilt, kunt proberen te verkopen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald

 2016

Begroting
 2017

Beoogd

 2018

Aantal startende ondernemers

1.320

1.521

>dan in 2016

>dan in 2017

Bron: Onderzoek en statistiek Groningen, Bedrijvendynamiek en werkgelegenheid Gemeente Groningen, maart 2017, pagina16

Hoe staan we ervoor?

De economie verandert, de werkgelegenheid verschuift naar kleinere bedrijvigheid; het aantal zzp-ers en starters  groeit. Ook Groningen is een stad waar ZZP'ers inmiddels een belangrijk onderdeel vormen van de bedrijvigheid. Tevens is Groningen een hotspot voor start-ups. In vergelijking met andere steden kent Groningen een bovengemiddelde aantal start-upactiviteiten. Doordat het aantal ZZP-ers en startups stijgt, veranderd de ruimtevraag en stijgt ook de behoefte aan ontmoetingsplaatsen (third places). We zien dan ook  een toenemende behoefte aan broedplaatsfuncties en multifunctionele bedrijfsverzamelconcepten. We verwachten gezien de uitgangspositie van de kennisstad Groningen en verdere tertiarisering van de economie een blijvend hoog aantal starters.

We hebben een groei van initiatieven (broedplaatsen) zoals "The Rock" en "The Big Building" gezien in 2016 en 2017. Groningen telt meer dan 20 vergelijkbare initiatieven van verschillende grootte die verschillen in sector. MBO, HBO en Universiteit zijn ook zeer betrokken bij dergelijke initiatieven. Zo maken MBO-instellingen en de Hanzehogeschool gebruik van ruimte in broedplaatsen, werken ze daarin samen met aanwezige ZZP'ers en start-ups en zijn Hanzehogeschool en RuG betrokken bij broedplaatsen. In 2017 is Startup City gestart op de Zernike Campus, waarin nu onder meer Cube050 is gevestigd. Daarmee komt de vervlechting van ondernemerschap in de onderwijsprogramma's steeds een stap verder. Ook zijn we in 2017 gestart met in beeld brengen van de huisvestingsprofielen van verschillende doelgroepen ten aanzien van broedplaatsen.

In 2017 is ook de lancering geweest van het online portal voor ZZP'ers Ikonderneemhet.nl, waarvan we de ontwikkeling hebben gesteund. ZZP'ers kunnen er kennis en ideeën uitwisselen, samenwerkingen starten en opdrachten vinden. In de wijken zijn op diverse plaatsen initiatieven voor werkplekken voor ZZP'ers ontstaan. Regelmatig wordt er vanuit die initiatieven acties contact gezocht met de bewoners van de wijken en andersom. Bijvoorbeeld in het Wijkbedrijf Selwerd en Innovatiewerkplaats Helpman De Wijert.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen dat Groningen een “start-up city” is en blijft en we willen Groningen Start-up City meer bekendheid te geven, de community  verbinden en groei naar scale-up stimuleren. We willen ook dat Groningse ondernemersklimaat geschikt is voor ZZP-ers. Daar past bij dat het in Groningen gemakkelijk moet zijn om passende huisvesting te vinden als starter, start-up en als ZZP-er. We willen daarom collectieve huisvestingswensen van ZZP-ers en startups faciliteren en de vestiging van wijk-werkplekken stimuleren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen van "Founded in Groningen";
  • Nogmaals organiseren van het ZZP-event "Succesvol als ZZP'er";
  • Faciliteren van (door)ontwikkeling van collectieve huisvestingswensen, broedplaatsen en versnellingsplekken;