Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.2 Bedrijvigheid breed stimuleren

We stimuleren bedrijvigheid in brede zin en we ondersteunen ondernemers. Extra aandacht besteden we aan starters en aan duurzaam ondernemen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Aantal bedrijfsbezoeken

530

570

> 580

> dan in 2017

Aantal adviesgesprekken met startende ondernemers

120

80

100

> dan in 2017

Aantal adviesgesprekken horeca

700

800

700

> dan in 2017

Aantal begeleide bedrijfsverhuizingen

20

20

20

> dan in 2017

Hoe staan we ervoor?

Groningen heeft een aantrekkelijk vestigingsklimaat. Dit blijkt uit de groei van het totaal aantal vestigingen van 3.2% in 2016 en de prestaties van Groningse bedrijven in (internationale) ranglijsten. Om duurzaamheid verder te stimuleren gaan we in gesprek met werkgevers en ondernemers. Ook helpen we bedrijven om verder te groeien en ontwikkelen zodat werkgelegenheid toe neemt door bijvoorbeeld ondersteuning te bieden bij beurzen en congressen. Ook ondersteunen we het lokale MKB als launching costumer. Daarnaast doen we mee aan verschillende onderzoeken zoals 'MKB vriendelijkste gemeente 2015-2016', doen we mee aan de ondernemerspeiling van KING, het vestigingenonderzoek van Onderzoek & Statistiek Groningen en gebruiken we het bedrijvenpanel van de gemeente Groningen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We ondersteunen en stimuleren werkgevers en ondernemers om te ontwikkelen en te groeien.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Bedrijven diensten op maat verlenen;
  •  Alle gebieden:  (Startende) ondernemers stimuleren en maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen Zie ook de paragraaf Integraal gebiedsgericht werken;
  • Ondersteunen ZZP-ers en kleine zelfstandigen;
  •  Duurzaam ondernemen stimuleren, zoals in samenwerking met Koninklijk Horeca Nederland duurzaamheid rondom terrasverwarming Zie ook de paragraaf Duurzaamheid.