Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3.1 Samenwerken met bedrijvenverenigingen

Het georganiseerde bedrijfsleven en de gemeente zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor het stimuleren van de economie en de werkgelegenheid in Groningen. Dit heeft geresulteerd in het Convenant Ondernemend Groningen. De convenantpartners stellen middelen en capaciteit beschikbaar voor strategische projecten maar ook gebiedsgerichte projecten. Er wordt gewerkt met een open agenda waarbij iedereen nieuwe initiatieven kan aandragen. De intensieve samenwerking met het bedrijfsleven mondt uit in gezamenlijke projecten en activiteiten. Mede door het Fonds Ondernemend Groningen stimuleert het Groningse bedrijfsleven de tripartite samenwerking en investeren ze in projecten en initiatieven die de economie en werkgelegenheid van de stad versterken.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
2015

Behaald
2016

Begroting

2017

Beoogd

2018

Aantal gezamenlijke projecten met bedrijvenverenigingen

-

22

> 22

> 22

Hoe staan we ervoor?

Bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente weten elkaar steeds beter te vinden. Interessante projecten komen van de grond zoals Open Stad waarin het bedrijfsleven haar deuren opent voor publiek, stimuleren ondernemerschap in de detailhandel (Retail Academy hoe speel je als retailer in op de toekomst) in de binnenstad en de wijk winkelcentra, maar ook inspiratiesessies hoe 'oude' en 'nieuwe' economie kennis kunnen delen. De samenwerking met de bedrijfsverenigingen, het Fonds Ondernemend Groningen, VNO-NCW, MKB Noord, het Akkoord van Groningen, het Alfa-College en het Noorderpoort-College krijgt vorm via de Koepel Economische Agenda die uitvoering geeft aan de zeven ontwikkelopgaven uit het Convenant Ondernemend Groningen.

Het Fonds Ondernemend Groningen geeft de economie van de stad een impuls en versterkt de samenwerkingsverbanden tussen ondernemers, overheid en kennisinstellingen. Steeds meer gezamenlijke projecten komen van de grond. De onlangs uitgevoerde evaluatie heeft aangegeven dat het Fonds niet meer is weg te denken en heeft geresulteerd in een verlenging voor onbepaalde tijd.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen gezamenlijke projecten en initiatieven oppakken en de samenwerking verder professionaliseren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Samen met betrokkenen uitvoering geven aan de aanbevelingen en verbeterpunten naar aanleiding van de evaluatie van het Fonds;
  • Ondersteunen van en samenwerken met de Koepel Economische Agenda en daarmee uitvoering geven aan de ontwikkelopgaven uit het Convenant Ondernemend Groningen;
  • Uitvoeren van gezamenlijke projecten met bedrijfsleven, kennisinstellingen en de gemeente.