Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.2.1 Samenwerken met binnenstadondernemers

We willen de levendigheid van de stad bevorderen en daarmee meer bezoekers trekken. Samen met de binnenstadondernemers streven we naar een aantrekkelijk aanbod aan winkels, horeca, markten, evenementen, festivals, congressen, gastvrijheidsacties en verrassende (winkel- en horeca) concepten. Voor bezoekers is levendigheid en beleving steeds belangrijker. Ondernemers spelen hier goed op in door steeds gerichter publiek aan te trekken, waardoor de programmering steeds meer verder naar ondernemers verschuift. Wij moedigen hen daarin aan, betalen voor een deel mee en blijven verantwoordelijk voor de grote lijnen en de beleidskaders. Ondernemers en gemeente werken samen en stemmen af in het overlegplatform 'Binnenstadmanagement’ en met andere partners zoals de Groningen City Club (GCC), Koninklijke Horeca Nederland (KHN), Ambulante handel en Marketing Groningen.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting 2017

Beoogd
 2018

Aantal samenwerkingen en projecten met binnenstadondernemers

-

-

> 4

> 4

Aantal nieuwe winkels of winkelketens naar de stad gehaald

-

-

> 5

> 5

Hoe staan we ervoor?

In Groningen heeft de retail een positieve ontwikkeling laten zien. De ontwikkelingen in de aanloopstraten heeft zich doorgezet  veel nieuwe concepten hebben zich hier gevestigd. Ook kent de binnenstad een laag leegstandscijfer. Ook zien we dat op de A-locaties veel nieuwe (internationale) formules een plek hebben gevonden. Nog steeds zien we dat het starten van dag-horecaformules en nieuwe concepten waarin horeca en retail gecombineerd wordt, populair is. Ondernemers werken samen om het verblijfsklimaat in straten te verbeteren. Het blijft belangrijk dat er naast een goed winkelaanbod genoeg te doen is in de stad. Met ons evenementenbeleid spelen we hierop in. De evenementen zijn gericht op levendigheid en beleving. Dit heeft een positieve uitwerking op de dag-horeca, de terrassen en de algehele aantrekkelijkheid van de stad.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen in 2018 meer dan vier projecten organiseren samen met binnenstadondernemers. We willen faciliteren dat meer dan vijf nieuwe (winkel)concepten zich in de stad vestigen in 2018.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Gezamenlijke projecten met het bedrijfsleven uitvoeren en ondersteunen;
  • Aanvalsplan detailhandel uitvoeren (in relatie tot de Retailagenda): nieuwe winkels faciliteren en nieuwe (winkel)concepten aantrekken;
  • Inspelen op veranderend winkel- en horecalandschap.