Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.5 Talent en bedrijfsleven koppelen

We bevorderen meer en een betere samenwerking tussen het hoger- en middelbaar onderwijs en het bedrijfsleven. Ook willen we aankomende professionals meer in contact brengen met bedrijven uit de stad en regio. We ondersteunen initiatieven die deze samenwerking bevorderen. Daarnaast willen we voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten in de Groningse regio.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Hoe staan we ervoor?

Het aansluiten van onderwijs en bedrijfsleven is een van de ontwikkelopgaven die we samen met het georganiseerde bedrijfsleven in het Convenant Ondernemend Groningen hebben opgenomen. Dit geldt voor de aansluiting met het hoger onderwijs maar nadrukkelijk ook met het MBO. Met meer dan 55.000 studenten is Groningen een stad boordevol talent. Dit talent beschikt over veelheid van kennis waar Groningse bedrijven gebruik van kunnen maken. Door het leggen van de juiste verbindingen tussen onderwijs, talenten en het bedrijfsleven doen studenten werkervaring op en maken ze kennis met lokale bedrijven. Op deze wijze komen bedrijven in contact met nieuwe ontwikkelingen en willen we talenten voor onze regio behouden. We ondersteunen de stichting Ondernemerstrefpunt (OTP) en projecten om talent en bedrijfsleven met elkaar in contact te brengen.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen de ingezette lijn voortzetten en aanvullen met concrete initiatieven waarbij we uiteindelijk voldoende en goed gekwalificeerde arbeidskrachten voor de Groningse regio realiseren. In de samenwerking met onze kennisinstellingen nemen we het MBO mee.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Initiatieven onderwijs-bedrijfsleven voor verbinden van (nieuw) talent (ook uit het MBO);
  • Stimuleren kennisdeling tussen onderwijs en bedrijfsleven zoals het Regionale co-makership;
  • Ondersteunen stichting Ondernemerstrefpunt;
  • Stimuleren samenwerking tussen onderwijs waaronder het MBO en het bedrijfsleven (MKB) en kennisdeling bevorderen.