Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.3 Samenwerken versterken gericht op kennis en innovatie

Samenwerken in de regio en over de grenzen vormt een belangrijke pijler voor het economische beleid. We willen een sterkere positie van de Groningse regio bereiken in landelijke en Europese netwerken, onder meer om het Groningse innovatiepotentieel voor het voetlicht te brengen en de kansen op externe subsidies en investeringen te vergroten. We verbinden mensen, bedrijven, kennisinstellingen en samenwerkingspartners uit de stad met de regio en slaan ook bestuurlijk de handen ineen richting Den Haag en Brussel. 


Hoe staan we ervoor?

Groningen doet goed mee in het stimuleren van de kenniseconomie door de samenwerking tussen kennisinstellingen en het bedrijfsleven te bevorderen. Samenwerking vanuit ‘de 3 O’s’ (onderwijs, ondernemers, overheden) is de basis van het programma Groningen Digital City, waarin we de digitale economie stimuleren en de IT-sector verbinden aan overige branches en thema’s. Ook bij het thema Health ligt het accent op het benutten van kansen in de cross-overs met andere sectoren.

Hierdoor stimuleren we innovatie en kan nieuwe bedrijvigheid ontstaan en kan ook het bestaande Midden- en Klein bedrijf (MKB) groeien. In NG4-verband (Assen, Emmen, Groningen en Leeuwarden) en Samenwerkingsverband Noord-Nederland werken we samen om deling van kennis en innovatie en investeringen in de regio te bevorderen. Dat geldt ook voor de samenwerking met de Northern Innovation Board.

Wat willen we bereiken in 2018?

In 2018 continueren we de samenwerking in Noordelijk verband, zowel op gemeentelijk niveau (NG4), in de regio (Regio Groningen-Assen), als op provinciaal niveau (3 noordelijke provincies). We willen Noord-Nederland meer en sterker profileren als aantrekkelijk woon-en werkgebied met een gunstig vestigings- en investeringsklimaat. Alles gericht op het behouden van bestaande werkgelegenheid, het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en bevorderen van investeringen in onze bedrijven en in ons gebied.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Regelmatig met onze overheidspartners in Noord-Nederland kennis delen, samenwerken in projecten en nieuwe kennis- en innovatieprojecten opzetten;
  • Gezamenlijk profileren en inzetten op projecten richting Den Haag en Brussel;
  • Stimuleren van de verbinding tussen ICT, Health, Energie en Creatief en het zoeken van landelijke aansluiting;