Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.2 Faciliteren van gezamenlijke (internationale) kennis- en innovatieprojecten

Samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere overheden nemen we deel aan (Europese/internationale) samenwerkingsprojecten op het gebied van kennisontwikkeling en innovatie. Daarmee versterken we onze kennisinfrastructuur en proberen we andere partijen te laten investeren in de Noordelijke economie om te komen tot innovaties om de stad en haar uitdagingen verder te brengen naar de ‘Next City’. Innovatie en kennisdeling dient niet alleen een economisch belang, maar stimuleert ook een duurzame economie.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Begroting
 2017

Beoogd
 2018

Aantal ondersteunde grote (Europese) kennisprojecten   

7

11

>10

> 10

Aantal geacquireerde kennisintensieve bedrijven

3

4

>4

> 4

Hoe staan we ervoor?

We stimuleren innovatie en kennisdeling door verbindingen te leggen met kennisinstellingen en het bedrijfsleven. We zoeken koppelingen met nationale en Europese projecten en geldstromen. Met onze project-verwervers in Brussel hebben we goede ingangen gecreëerd. We stimuleren cross-overs tussen verschillende disciplines en sectoren. Door cofinanciering trekken we als gemeente andere geldstromen los en stimuleren we kennis- en innovatieprojecten. Voor kennisprojecten op het gebied van de G-kwadraat speerpuntthema’s energie, healthy ageing en ICT hebben we in 2016 een gemiddelde multiplier gehaald van 1:17 (dit was 1:14 in 2015). Deze aanpak leidt tot nieuwe (kennis-gerelateerde) bedrijvigheid. We brengen meer focus aan door samen met het bedrijfsleven en de kennisinstellingen agenda’s op de speerpuntthema’s te (helpen) ontwikkelen. In 2016 zijn we begonnen met Groningen Digital City, een strategische agenda voor de digitale sector in Groningen, die nadrukkelijk digitale innovatie in andere sectoren stimuleert. Bijvoorbeeld smart city innovaties. En in 2016 zijn we gestart, samen met Noordelijke partners, met de Noordelijke Innovation Board (NIB). Dit heeft bijvoorbeeld geleid tot kennisontwikkeling en initiatieven op het gebied van waterstof.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen in totaal meer dan 10 kennisprojecten ondersteunen in 2018 en meer dan 4 kennisintensieve bedrijven acquireren.

Wat gaan we hiervoor doen?

  • Ondersteunen ontwikkeling van grote (Europese) innovatieve projecten;
  • Faciliteren gezamenlijke (internationale) kennisprojecten;
  • Faciliteren, en ondersteunen acquisitie en vestiging van nieuwe bedrijven (zie ook Bedrijvige stad);
  • Ondersteunen projecten die innovatie in het MKB stimuleren;
  • Versterken digitale sector in samenwerking met Groningen Digital City.