Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.6 Huisvesten van kenniseconomie

Samen met de kennisinstellingen en het bedrijfsleven zorgen we ervoor dat de kenniseconomie in Groningen goed uit de voeten kan. In de stad Groningen zijn verschillende fysieke plekken waar kennis is geconcentreerd. We willen dat deze kennisdynamo's verder kunnen ontwikkelen, daarom werken we aan de verdere ontwikkeling van de Zernike Campus Groningen en de Healthy Aging Campus bij het UMCG. Ook rond het Martini Ziekenhuis zien we samen met bedrijfsleven kansen voor een campus ontwikkeling. Een belangrijke randvoorwaarde voor de groei van de kenniseconomie is de doorontwikkeling van kennis. Doorontwikkeling van kennis betekent komende jaren een verdere ontwikkeling van internationalisering van de 'Campus Groningen. Naast de ontwikkeling van onze 'campussen' zien we steeds meer plekken waar bedrijven samen 'communities' vormen, zoals The Big Building. Deze ontwikkeling proberen we ook nadrukkelijk te faciliteren, in beleidsveld 2.3.6 Ontwikkeling ZZP en Start-ups lichten we deze ontwikkeling toe.


Hoe staan we ervoor?

De Zernike Campus ontwikkelt zich meer en meer tot een broeinest van kennis en innovatief ondernemerschap. Op het terrein aan de Noordwestkant van Groningen werken de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool en andere opleiders samen met overheden en ondernemers aan nieuwe ontwikkelingen op tal van gebieden. Steeds meer kennisintensieve samenwerkingen krijgen fysiek een plek op de Zernike Campus Groningen. Zo is in 2017 gestart met de bouw van het Innovatiecentrum Bio-economie (met als hoofdhuurder Avebe) en is de Zernike Advanced Processing-testomgeving, de innovatiewerkplaats 'Digital Society Hub', het 5G-fieldlab en het kenniscentrum voor aardbevingsbestendig bouwen 'BuildInG' geopend. Naast deze samenwerkingsprojecten blijven ook de kennisinstellingen investeren op de Zernike Campus, zo opende in 2017 de Energy Academy Europe (uitgeroepen tot het mooiste nieuwe gebouw van Groningen) haar deuren.

Rondom het UMCG wordt ook verder geïnvesteerd in het zorggerelateerde cluster. Het protonentherapiecentrum van het UMCG worden naar verwachting eind 2017 de eerste patiënten in Nederland behandeld. Ook zal in het Noordelijk deel van de Healthy Aging Campus een nieuw kantoorgebouw voor startende (zorg)bedrijven worden gerealiseerd. De samenwerkingsmogelijkheden tussen de Zernike Campus Groningen en de Healthy Aging Campus zijn onderzocht. Ook willen we verder met de stimulering van samenwerking tussen zorg-gerelateerde bedrijvigheid rondom het Martini Ziekenhuis.

Wat willen we bereiken in 2018?

We willen samen met onze bedrijven en kennisinstellingen een bijdrage leveren aan de verdere ontwikkeling van onze kennisdynamo's.

Wat gaan we hiervoor doen?