Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1.1 Samenwerken met kennisinstellingen

We willen dat kennisinstellingen, bedrijven en overheden samen optrekken en een belangrijke bijdragen leveren aan hoogwaardige werkgelegenheid en een internationaal kennisklimaat. Daartoe werken we in het ‘Het Akkoord van Groningen’ samen met de Rijksuniversiteit Groningen, het UMCG, de Hanzehogeschool Groningen en de provincie Groningen. Ook de MBO instellingen in de stad en verscheidene bedrijven haken met regelmaat bij de stuurgroep aan. De belangrijkste gemeenschappelijke thema’s voor de komende periode zijn energie, healthy ageing, internationalisering (incl. huisvesting), ondernemerschap en campusontwikkeling. We vertalen de thema’s jaarlijks in concrete projecten op basis van een vastgestelde begroting.

Met de volgende indicatoren wordt de voortgang van dit beleidsveld gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Prestatie-indicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Behaald
 2017

Beoogd
 2018

Positie op International Student Barometer ten opzichte van andere nederlandse universiteiten

1

-

1

-

Academic Ranking of World Universities (Shanghai Ranking)

75

72

NTB

-

U Multirank, categorie kennisoverdracht

-

Top 25

5

-

EZ Benchmark topcampussen Nederland

Plaats 10 en 11

-

-

Top 8

Hoe staan we ervoor?

Groningen heeft alles in huis om verder te groeien als kennis- en innovatiestad. Groningen is in aantal de vierde studentenstad van Nederland. De groei van de stad vond voor een belangrijk deel plaats dankzij de toename van buitenlandse studenten. Hun aandeel bij de Rijksuniversiteit Groningen is afgelopen jaar met 4% gegroeid tot 17%; bij de Hanzehogeschool is dat 9%. Deze groei vangt het door demografische ontwikkelingen langzaam dalende aantal Nederlandse studenten op.

De beginnende technologiebedrijven van de Rijksuniversiteit Groningen en het UMCG hebben meer economische impact en tellen dubbel zoveel banen als Amsterdamse kennisinstellingen. Door de samenwerking tussen overheid, kennisinstellingen én bedrijfsleven te intensiveren kunnen wij gezamenlijk beter zichtbaar maken wat Groningen Kennisstad en de regio Groningen op het gebied van innovatie te bieden hebben.

Wat willen we bereiken in 2018?

De belangrijkste doelen van het Akkoord van Groningen in 2018 zijn:

 • Het aantrekken van nieuwe bedrijven en studenten door middel van promotie van Groningen;
 • Het verblijfsklimaat voor internationals in de stad verbeteren (zie beleidsveld 2.1.4 (Inter)nationaal Promoten van onze kennissectoren);
 • Het verhogen van de kenniscirculatie tussen kennisinstellingen, overheid en burgers door het ontwikkelen van proeftuinen, innovatiewerkplaatsen en Masterclasses;
 • De MBO-instellingen betrokken houden op relevante thema’s en projecten;
 • Vergroten van de employability van studenten voor de Noordelijke arbeidsmarkt;
 • Erkenning van de Campus Groningen als volwassen topcampus;
 • De samenwerking van de Groningse Healthy Aging Agenda versterken.

Wat gaan we hiervoor doen?

 • Uitvoeren van de campagne ‘Groningen, City of Talent’;
 • Uitvoeren van de strategische Healthy Ageing Agenda;
 • Campus Groningen verder ontwikkelen, beter in de markt zetten en strategischer aansturen;
 • Eenmalig onderzoek naar vertrek van afgestudeerden naar buiten Groningen;
 • Faciliteren van de Bedrijvencoöperatie van de Healthy Ageing Campus.