Begroting 2018

Veiligheid

10.2 Jeugd en veiligheid

We willen dat jongeren opgroeien in een veilige omgeving, thuis en daarbuiten. We willen dat jongeren de kennis en de vaardigheden hebben om goede keuzes te make. Jongeren die overlast veroorzaken of strafbare feiten plegen, volgen we nauwlettend en geven we waar mogelijk nieuw perspectief. Dit is ook verweven met het beleid in programma 4: Welzijn, gezondheid en zorg.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Effectindicatoren

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Verwacht
 2017

Beoogd
 2018

Aantal hinderlijke jeugdgroepen

2

1

-

-

Aantal overlast gevende jeugdgroepen

0

1

-

-

Aantal criminele jeugdgroepen

0

0

-

-

Aantal problematische jeugdgroepen *)

5

2

*) met ingang van 2017 is (landelijk) afgestapt van de onderverdeling van problematische jeugdgroepen

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Verwijzingen HALT 12 t/m 17 jaar (aantal per 10.000 jongeren)

169,4

235,3

198,6

196,9

Harde kern jongeren 12 t/m 24 jaar (aantal per 10.000 inwoners)

0,6

0,7

-

-