Begroting 2018

Onderwijs

3.2 Voorkomen schooluitval

Zonder diploma's is het lastig om je talenten in het leven te kunnen inzetten. Daarom willen we dat kinderen hun school afmaken. Indien nodig bieden we kinderen ondersteuning om onderwijs te kunnen (blijven) volgen, bijvoorbeeld via jeugdhulp of door ondersteuning bij het vervoer naar school.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Onder dit deelprogramma verantwoorden we voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Absoluut verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

-

1,63

2,15

3,47

Relatief verzuim (aantal per 1.000 leerlingen)

-

37,18%

35,50%

35,35%

Vroegtijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (VSV'ers)

3,0%

2,8%

-

-