Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.3 Bedrijvige stad

Met dit deelprogramma zorgen we voor een goed ondernemersklimaat en vestigingsklimaat in onze gemeente. We bieden ondernemers maximaal de ruimte om te ondernemen. Met aantrekkelijke en bereikbare werklocaties, klantgerichte dienstverlening en ondersteuning. Voor het ondernemingsklimaat is ook de arbeidsmarkt van betekenis. Een goede aansluiting van ons arbeidsmarktbeleid is te vinden in Programma 1: Werk en inkomen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Aantal bedrijfsvestigingen (waarvan aantal starters) 1

16.204 (1.320)

16.726 (1.521)

> dan in 2016

> dan in 2017

Aantal hectare uitgegeven bedrijventerrein 2

0,2

6,85

>5

> 5

% leegstaand vloeroppervlakte kantoren  3

12,8%

11,2%

< Dan in 2016

< dan in 2017

Rapportcijfer tevredenheid ondernemers 4

-

6,7

> 6,5

> dan in 2017

1. Onderzoek en statistiek Groningen, bedrijvendynamiek en werkgelegenheid gemeente Groningen, maart 2017, pagina 4 en 16.
2. Gemeente Groningen, administratie grondexploitaties.
3. Vastgoedmonitor 2016, Vinco Vastgoed.
4. Lexnova, MKB vriendelijkste gemeente van Nederland 2015-2016 gemeente Groningen, pagina 8.

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

 2013

2014

2015

2016

Aantal vestigingen van bedrijven per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar

105

104

106

110