Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.2 Aantrekkelijke stad

In dit deelprogramma bundelen we ons beleid voor het versterken van de economische en toeristische betekenis van de stad. We willen een aantrekkelijke en gastvrije stad zijn die bezoekers, toeristen, talenten, kenniswerkers en nieuwe bedrijvigheid trekt en bestaande aan zich bindt. We richten ons daarbij op de ontwikkeling en organisatie van winkels, horeca en vermaak in de binnenstad en daarbuiten. We versterken de toeristische sector door het stimuleren van aantrekkelijke activiteiten en evenementen.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Aantal binnenstadbezoekers (in miljoenen)

23-25

23,5-24,7

>2016

>2017

Bezoekerswaardering binnenstad

6,9

6,9

> 6,9

> 6,9

Aantal toeristische overnachtingen

471.315

554.190

> 2016

>2017

Hoeveelheid leegstaand winkelvloeroppervlak

7,6%

9,7%

<2016

<2017

Bron:
1. Detailhandelsmonitor;
2. Detailhandelsmonitor;
3. Gemeente Groningen, afdeling Belastingen;
4. Locatus (stedelijk leegstandspercentage exclusief aanvangsleegstand).