Begroting 2018

Economie en werkgelegenheid

2.1 Groningen Kennisstad

Door de aanwezigheid van de Rijksuniversiteit Groningen, de Hanzehogeschool, de MBO-instellingen, het UMCG en kennisintensieve bedrijven heeft Groningen toegang tot innovatieve kennis en daarmee veel kansen voor nieuwe kennisintensieve bedrijvigheid. Die kansen willen we benutten. Als gemeente bevorderen we de samenwerking en kennisdeling tussen de verschillende partijen en ondersteunen we nieuwe initiatieven. Ook communiceren we actief en internationaal over de kwaliteiten van Groningen als kennisstad.

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effectindicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
 2017

Beoogd
 2018

Het aantal werkzame personen in onze speerpuntsectoren (Energie, Health, IT en Creatief) *

444444440.187

44545

41.236

> dan in
 2016>

..>> dan in

 2017

% bedrijven dat nieuwe producten ontwikkelt *

-

19%

> dan in 2016

> dan in

 2017

Aandeel bedrijven dat samenwerkt met kennisinstellingen *

--

20%

> dan in 2016

> dan in

 2017

Aantal studenten op HBO- en WO-opleiding (waarvan aandeel buitenlands) *

56.951 (11%)

57.731 (12.6%)1

> dan in 2016

> dan in

 2017

* Onderzoek en Statistiek Groningen