Begroting 2018

Werk en inkomen

1.1 Werk en activering

Bestaanszekerheid en maatschappelijke participatie bereiken we via (betaald) werk. (Betaald) werk draagt in belangrijke mate bij aan persoonlijk geluk. Als gemeente hebben we beperkt invloed op het aanbod van geschikte banen en de werking van de arbeidsmarkt. In programma 2: Economie en Werkgelegenheid stimuleren we ondernemers en werkgevers om zich te ontwikkelen en te groeien. Op deze wijze stimuleren we de werkgelegenheid. We willen dat iedere Stadjer actief is. In loondienst, als (parttime) ondernemer, als vrijwilliger of op een andere manier.

In dit deelprogramma Werk en activering richten we ons op mensen die er niet in slagen op eigen kracht een plek op de arbeidsmarkt te vinden. Dat kan komen door het functioneren van de arbeidsmarkt zelf (beleidsveld Arbeidsmarktbeleid), maar er kunnen ook persoonlijke oorzaken zijn (beleidsvelden Werk en activering, Maatschappelijke participatie).

In onderstaande grafiek zijn lasten en baten verantwoord op kostencategorieën. Hier vindt u een toelichting van de verschillende kostencategorieën.

  • Baten op de kostencategorie

  • Lasten op de kostencategorie

Met de volgende indicatoren wordt de werking van ons beleid in dit deelprogramma gemeten. Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Effect-indicator(en)

Behaald
 2015

Behaald
 2016

Beoogd
2017

Beoogd
 2018

Aantal bijstandsuitkeringen

10.096

10.338

10.200

9.900

Daarnaast verantwoorden we onder dit deelprogramma voor zover bekend de volgende wettelijke indicatoren. De gegevens halen wij conform wet en regelgeving van de website "Waar staat je gemeente". Als er geen gegevens beschikbaar zijn/of één maal per twee jaar gemeten worden staat er een streepje.

Wettelijke indicator(en)

2013

2014

2015

2016

Netto participatiegraad (% werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking)

63,7%

61,3%

61,9%

62,5%

Werkloze jongeren (% 16 t/m 22-jarigen)

1,4%

1,5%

1,9%

-

Lopende re-Integratievoorzieningen (aantal per 10.000 inwoners van 16-64jaar)

-

-

140

-

Kinderen in uitkeringsgezinnen (%)

13,52%

13,76%

13,43%

-